LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-09-29 Nr. 31

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-09-29, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2020 metams;
  2. Lietuvos rinktinės finansavimas Europos čempionate;
  3. Kvalifikacijos į Lietuvos pulo čempionatą 2019 patikslinimas dėl užsienio piliečių.

 

SVARSTYTA. Lietuvos rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2020 metams;

 

NUTARTA:

Atranka į rinktinę vyks dviem etapais. Pirmasis etapas – „Volfas Engelman Nealkoholinio“ Lietuvos pulo čempionato 2019 rezultatai. Antrasis – PAT (angl. Player Ability Test; liet. Žaidėjo pajėgumo testas), kurį atlikti turės teisę visi Lietuvos pulo čempionato medalistai.

Vyrų grupė:

Visų disciplinų prizininkai (Pulas 14+1, 10, 8, 9).

Moterų grupė:

Visų disciplinų prizininkės (Pulas 8, 9).

Veteranų grupė:

Visų disciplinų prizininkai (Pulas 10, 8, 9)

Vaikų U17:

Prizininkai (Pulas 8)

Žmonės ratukuose:

Prizininkai (Pulas 8, 9)

 

Atrinkti sportininkai turės atlikti PAT (angl. Player Ability Test; liet. Žaidėjo pajėgumo testas), Lietuvos pulo federacijos valdybos nustatytų metu, prieš Europos čempionatą, siekiant, kad sportininkai Europos čempionate būtų geriausios sportinės formos.

 

Atsižvelgiant į čempionato ir testo rezultatus, Lietuvos pulo federacijos valdyba priims sprendimą, dėl žaidėjų finansavimo.

 

Daugiau informacijos apie PAT testą, bus paskelbta po „Volfas Engelman Nealkoholinis“ Lietuvos pulo čempionato 2019.

 

SVARSTYTA.  Lietuvos rinktinės finansavimas Europos čempionate;

 

NUTARTA:

Rinktinės finansavimas bus patvirtintas, kai LR Švietimo, Mokslo ir Sporto Ministerija patvirtins finansavimo programos nuostatus.

 

SVARSTYTA. Kvalifikacijos į Lietuvos pulo čempionatą 2019 patikslinimas dėl užsienio piliečių.

 

NUTARTA:

„Volfas Engelman Nealkoholinis“ Lietuvos pulo čempionatas 2019 yra atrankinės varžybos, kurių metu paaiškės kurie sportininkai atstovaus Lietuvą, Europos pulo čempionate 2020 metais, Suomijoje. Europos pulo čempionate, Lietuvą gali atstovauti tik Lietuvos pilietybę turintys asmenys. Pulas nėra asmeninio rezultato sportas, kur sportininkai neįtakoja kitų sportininkų rezultatų (pvz.: bėgimas, plaukimas ir t.t.), todėl, šioje sporto šakoje, nėra galimybės dalyvauti sportininkams be teisės kvalifikuotis, nesireitinguojant ir pan., nes tai turėtų tiesioginės įtakos kitiems čempionate dalyvaujantiems sportininkams.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                     ....................................................          Tomas Brikmanis

                                                                           (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                         ....................................................           Evelina Jurelevičiūtė

                                                                            (parašas)