LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2019-06-03 Nr. 29

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2019-06-03, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Marius Ganusauskas, Edgaras Jurelevičius, Kasparas Budnikas, Simonas Indrašius ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos jaunimo rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2019.
  2. Skatinamoji stipendija Pijui Labučiui.
  3. Interviu TV laidoje „Čempionai“.
  4. Moterų reitingo taškų skaičiavimo pakeitimai.
  5. A ir B žaidėjų divizionų įvedimas.
  6. Klubų lyga.

 

SVARSTYTA. Lietuvos jaunimo rinktinės formavimas Europos pulo čempionatui 2019.

 

NUTARTA:

Atsižvelgiant į kandidatų atlikto PAT testo rezultatus, nuspręsta į 2019 metų Europos jaunimo čempionatą pilną finansavimą suteikti Jokūbui Silantjevui. Finansavimas 1188 EUR (vienas tūkstantis vienas šimtas aštuoniasdešimt aštuoni eurai 00 ct.) .

 

SVARSTYTA. Skatinamoji stipendija Pijui Labučiui.

 

NUTARTA:

Vienbalsiai nutarta skirti Pijui Labučiui 300 EUR (trys šimtai eurų 00 ct.) stipendiją už labai gerą pasirodymą Europos čempionate 2019 ir iškovotus du čempiono titulus U23 grupėje.

 

SVARSTYTA. Interviu TV laidoje „Čempionai“.

 

NUTARTA:

Generalinei sekretorė E. Jurelevičiūtė pasiūlė P. Labučiui sudalyvauti TV laidoje „Čempionai“. LPF valdybą šį siūlymą atmetė.

 

SVARSTYTA. Moterų reitingo taškų skaičiavimo pakeitimai.

 

NUTARTA:

Gintaras Petrovas iškėlė du klausimus dėl taškų skaičiavimo sistemos moterų reitinge:

  1. Kai dalyvauja mažiau nei 5 dalyvės;
  2. Kai dalyvauja ne tik moterų grupėje.

Po ilgų diskusijų buvo nuspręsta palikti daugiau laiko valdybos sprendimui priimti. Kiekvienas valdybos narys turi būti pasiruošę savo sprendimus iki kito susirinkimo.

 

SVARSTYTA. A ir B žaidėjų divizionų įvedimas.

 

NUTARTA:

Marius Ganusauskas pasiūlė dviejų žaidėjų divizionų įvedimą. LPF valdybos nariai gavo daugiau laiko sprendimui priimti. Kiekvienas valdybos narys turi būti pasiruošę savo sprendimus iki kito susirinkimo.

 

SVARSTYTA. Klubų lyga.

 

NUTARTA:

Edgaras Jurelevičius rugsėjo mėnesį pradės „Klubų lygą“. Atsižvelgdamas į valdybos narių patarimus, kito susirinkimo metu pateiks galutinį reglamentą.

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė                                                                                    

                                                                           (parašas)