LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

 VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-05 Nr. 25

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2018-11-05, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Gintaras Petrovas, Edgaras Jurelevičius, Marius Jofė ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Naujas projektas - tarpklubinė pulo lyga pagal Edgaro Jurelevičiaus paruoštą projektą.
  2. Užsieniečių dalyvavimas Lietuvos pulo čempionate 2018 metais ir 2019 metais.
  3. Lietuvos pulo čempionato prizų paskirstymas.
  4. Lietuvos pulo komandinio čempionato dalyvių skaičius.

 

SVARSTYTA. Naujas projektas - tarpklubinė pulo lyga pagal Edgaro Jurelevičiaus paruoštą projektą.

 

NUTARTA:

Edgarui Jurelevičiui pristačius projektą (pridedamas tarpklubinės pulo lygos projektas, 2 priedas), nuspręsta skirti daugiau laiko kiekvienam asmeniškai įsigilinti į projekto detales. Projekto aptarimas nukeltas vėlesniam laikui.

 

SVARSTYTA. Užsieniečių dalyvavimas Lietuvos pulo čempionate 2018 metais ir 2019 metais.

 

NUTARTA:

Lietuvos pulo čempionate 2018 metais leisti dalyvauti Lietuvos Respublikos piliečiams ir Lietuvos Respublikos rezidentams. 2019 metais nutarta leisti dalyvauti tik Lietuvos Respublikos piliečiams. Pirmą arba antrą vietą bendroje įskaitoje laimėję ne Lietuvos piliečiai, negalės atstovauti Lietuvos Europos čempionate, todėl šią galimybę gaus sekantis bendroje įskaitoje esantis žaidėjas. 

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo čempionato prizų paskirstymas.

 

NUTARTA:

Vyrų grupėje: Bendros įskaitos pirmos vietos laimėtojui skirti pilną finansavimą (t.y. tūkstantis penki šimtai eurų) Europos čempionate, antrosios vietos laimėtojui skirti dalinį finansavimą (t.y. septyni šimtai penkiasdešimt eurų) Europos čempionate arba pilną finansavimą trijuose ( t.y. vienam etapui du šimtus penkiasdešimt eurų) „Mezz Cues Baltic Pool League“ etapuose.
Moterų grupėje: Bendros įskaitos pirmos vietos laimėtojai skirti pilną finansavimą ( t.y. du šimtus penkiasdešimt eurų) „Mezz Cues Baltic Pool League“ etape.

Veteranų grupėje: Bendros įskaitos pirmos vietos laimėtojui skirti pilną finansavimą ( t.y. du šimtus penkiasdešimt eurų) „Mezz Cues Baltic Pool League“ etape.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo komandinio čempionato dalyvių skaičius.

 

NUTARTA.

Leisti kiekvienam klubui sudaryti ne daugiau kaip penkias komandas po tris narius (ketvirtas narys gali būti kaip atsarginis).

 

 

2 priedas

Lietuvos pulo klubų lyga 2019

Organizatorius Lietuvos Pulo Federacija.

Klubų lygos sezono trukmė. 2019 m. sausio 15 d. – 2019 gruodžio 1 d. Klubų ir komandų registracija vyksta iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Lygos klubo sąvoka. Tai organizacija – žaidėjų sambūris, bet ne pulo klubas. Kiekvienas klubas savais būdais susiranda salę, kurioje yra bent du 9 pėdų, ant kurių galės vykti pulo lygos susitikimai numatytu laiku. Kadangi susitikimai vyks tiek išvykoje, tiek namuose, šeimininkai turi užtikrinti, kad svečių komandai stalai nekainuos nieko. Lygos klubo licencijos mokestis sezonui 50€. Kiekvienas klubas gali registruoti nuo 1 iki 5 komandų. Vienos komandos licencijos mokestis sezonui 15€.

Lygos struktūra. Visos lygos komandos bus suskirstytos į divizionus, kurių kiekis priklausys nuo lygos komandų skaičiaus ir pajėgumo. Vieną divizioną sudarys 8 komandos. Galioja sąlyga, kad pajėgiausiame divizione (Nacionaliniame) kiekvieną klubą galės atstovauti tik viena komanda. Kituose divizionuose vienas klubas galės turėti daugiau nei vieną komandą priklausomai nuo situacijos. Susitikimai divizione vyksta Round Robin principu. Dvi pirmąsias vietas divizione užėmusios komandos kitame sezone pakyla į aukštesnį divizioną, o dvi paskutines vietas užėmusios nusileidžia į žemesnį divizioną. Ši sąlyga negalioja, jeigu po šios rotacijos vienas iš klubų turės daugiau nei vieną komandą aukščiausiame divizione. Tokiu atveju rotacija nebus vykdoma.

Lygos susitikimai vyks 4 prieš 4. Bus žaidžiamos keturios skirtingos disciplinos (pulas-9, pulas-8, pulas-10 ir pulas-14+1). Susitikimo metu bus du turai. Prieš kiekvieną turą komandos kapitonai slaptai nurodys, kiekvieno žaidėjo žaidžiamą discipliną. Prieš antrą turą žaidėjai bus nurodomi tokia pačia tvarka, tačiau galioja sąlyga, kad žaidėjas nebegali žaisti tos pačios disciplinos per tą patį susitikimą. Pergalės atveju komanda gaus 3 taškus, lygiųjų (4-4) 1 tašką, pralaimėjimo 0 taškų.

Registracija ir komandų sudėtys. Registracijos metu kiekvienas klubas turi nurodyti registruojamų komandų skaičių ir visus klubo narius, kurie gaus lygos licenciją, leidžiančią atstovauti klubą lygos susitikimuose. Kiekvienai klubo komandai bus tituluojami 3 žaidėjai, kurie sudarys komandos branduolį ir prireikus galės pavaduoti tik aukštesnio lygmens diviziono komandos žaidėjus, tačiau sezono eigoje pagal žemiau pateiktas sąlygas bus įmanoma jų rotacija. Klubo žaidėjai nepriskirti jokiai komandai tampa atsarginiais ir gali atstovauti bet kurią klubo komandą. Tačiau atsarginiam žaidėjui sužaidus 3 susitikimus toje pačioje komandoje jis tampa fiksuotu šios komandos žaidėju ir gali pavaduoti tik aukštesnio lygmens diviziono komandos žaidėjus. Fiksuotam žaidėjui praleidus tris jo komandos susitikimus jis tampa atsarginiu žaidėju ir gali atstovauti bet kurią komandą.

Lygos kalendorius bus sudaromas nuo sausio 1 d. iki sausio 15 d. Visi lygos susitikimai vyks sekmadieniais ir jie bus pateikti kalendoriuje. Prieš patvirtinant galutinį lygos kalendorių, kiekvienam klubui bus išsiųstas preliminarus kalendorius su šio klubo komandų susitikimų datomis ir jie turės patvirtinti, kad pateiktomis datomis galės priimti svečius iš kitų klubų.

 

Techninis susitikimų reglamentas, aprangos kodas, etiketas, nuobaudos už vėlavimą ir neatvykimą į susitikimą - vis dar ruošiami.