Valstybės biudžeto lėšų skyrimo, naudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo
5 priedas
 
               
           
               
               
                 
(Aukšto meistriškumo sporto programos forma)
                 
2023 M. AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO PROGRAMA  
                 
                 
1. Pareiškėjas:              
Lietuvos pulo federacija, Jonavos g. 40, Kaunas, mob: 865533083; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.          
(pareiškėjo pavadinimas, buveinės adresas, telefonas, el. paštas)            
302506654  
(juridinio asmens kodas)              
                 
2. Aukšto meistriškumo sporto programos tikslai, uždaviniai, priemonės, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, lėšų poreikis priemonių įgyvendinimui ir planuojami šių lėšų šaltiniai:    
                 
Eil. Nr. Tikslai, uždaviniai, priemonės Valstybės biudžeto lėšomis planuojamos įsigyti sporto bazės priežiūros įrangos, sporto inventoriaus, sporto įrangos ar tikslinės transporto priemonės* pavadinimas ir planuojamas šio turto naudojimo terminas Prašoma valstybės biudžeto lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų nuosavų ir (ar) kitų lėšų suma (Eur) Priemonės įgyvendinimui skiriamų kitų lėšų šaltiniai Priemonės įgyvendinimui reikalinga suma (4+5) (Eur) Priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai  
 
1 2 3 4 5 6 7 8  
1 Tikslas: atstovauti Lietuvą Europos čempionate              
Uždaviniai:               
1. Iškovoti medalį.              
2. Kvalifikuotis į pasaulio čempionatą.              
3. Dalyvaujant tarptautinėse varžybose įgauti sportinę formą.              
...              
Priemonės:              
1.1. Dalyvavimas Europos čempionate.   7000,00 700,00 rėmėjų lėšos 7700,00 užimta bent 3 vieta  
1.2. Patekti į Europos reitingą   1000,00 500,00 rėmėjų lėšos 1500,00 būti Europos reitingo pirmame 16-tuke   
1.3. Dalyvavimas Europos taurės ir kitose varžybose užsienyje.   3500,00 400,00 rėmėjų lėšos 3900,00 užimta bent 3 vieta  
...              
Viso: 11500,00 1600,00   13100,00    
2 Tikslas: Lietuvos pulo čempionato organizavimas              
Uždaviniai:               
1. Surengti aukščiausio lygio pulo varžybas.              
2. Užtikrinti aukšto lygio varžybas.              
3. Užtikrinti 60-ies dalyvių skaičių.              
...              
Priemonės:              
1.1. Sporto inventorius. Pulo stalų dangos 12-ai mėnesių, profesionalūs rutuliai 36-iems mėnesiams 5000,00 500,00 rėmėjų lėšos 5500,00 Naujos dangos      16-ai pulo stalų, profesionalūs pulo rutuliai  
1.2. Varžybų vykdymo personalas.   1500,00 200,00 rėmėjų lėšos 1700,00 4 asmenys/4 dienos  
1.3. Renginio reklama, anonsavimas ir kita komunikacija.   1000,00 100,00 rėmėjų lėšos 1100,00 informuoti dalyvius apie čempionatą, surinkti varžybų stebėtojų auditoriją  
...              
Viso: 7500,00 800,00   8300,00    
3 Tikslas: specialistų parengimas              
Uždaviniai:               
1. Surengti trenerių kvalifikacijos kėlimo seminarą Lietuvoje.              
2. Deleguoti bent vieną teisėją į tarptautinius apmokymus užsienyje.              
3. Apmokyti penkis naujus pulo trenerius.              
...              
Priemonės:              
1.1. Trenerių kvalifikacijos kėlimo seminaras.   2500,00 300,00 rėmėjų lėšos 2800,00 10 asmenų/2 dienos  
1.2. Teisėjų kvalifikacijos kėlimo kursai užsienyje   2000,00 300,00 rėmėjų lėšos 2300,00 5 asmenys/3 dienos  
1.3. Treniravimo apmokymai ir stovykla   200,00 200,00 rėmėjų lėšos 22000,00 10 asmenų/3 dienos  
...         0,00    
Viso: 6500,00 800,00   7300,00    
               
 Iš viso: 25500,00 3200,00   28700,00    
*Jeigu vykdant priemonę planuojama įsigyti tikslinę transporto priemonę, turi būti nurodytas šios transporto priemonės naudojimo tikslas.            
                 
                 
                 
2.2. Aukšto meistriškumo sporto programos santrauka.            
                 
Aukšto meistriškumo sportininkų ruoša yra ilgas, nuoseklus ir daug laiko reikalaujantis procesas. Lietuvos pulo federacijai 2020-2022 metai buvo itin sėkmingi - pavyko pasiekti itin aukštus rezultatus tarptautinėse varžybose. Tai tik patvirtina, kad einama teisingu keliu. Ir toliau ketinama koncentruotis ties aukšto meistriškumo sportininkų ruoša. Tam, kad pasiekti norimus rezultatus, reikia jau dabar daug investuoti į specialistų ruošą, bei jaunimo ugdymą.          
                 
                 
Pareiškėjo vardu:              
                 

Generalinė sekretorius                                                                    _________________                                                                   

 
(pareigų pavadinimas)                                                                             (parašas)                                                                            (vardas, pavardė)  
               

2023 metų LPF biudžeto projektas

 

PLANUOJAMOS PAJAMOS

 

Šaltinis

Suma, EUR

1.

Valstybės biudžeto lėšos

  11 000

2.

Rėmėjų lėšos

   6 000

3.

Varžybų licencijos ir kiti mokesčiai

     500

4.

Varžybų startiniai įnašai

  3 000

 

Viso

20 500

PLANUOJAMOS IŠLAIDOS

 

Šaltinis

Suma, EUR

1.

Pasiruošimas ir dalyvavimas 2023 Europos pulo čempionate.

7 500

2.

Pasiruošimas ir dalyvavimas 2023 Pasaulio pulo čempionate.

7 500

3.

2023 Lietuvos pulo čempionato organizavimas

2 000

4.

Tarptautiniai narystės mokesčiai.

1 500

5.

Administravimo išlaidos.

1 750

6.

Kitos išlaidos

   250

 

Viso

20 500

2023 02 14

 

DĖL 2023 METŲ EUROPOS ČEMPIONATO RINKTINIŲ FINANSAVIMO

 

2023 m. vasario 11 d. Lietuvos pulo federacijos valdyba nusprendė 2023 metų Europos čempionato rinktinei iš viso skirti 3000 (tris tūkstančius) eurų.

Vadovaujantis 2023 metų vasario 11 dienos Lietuvos pulo federacijos valdybos posėdyje Nr. 36 priimtu nutarimu dėl Lietuvos pulo rinktinės sudarymo kriterijų ir 2023 metų vasario 11 dieną paskelbtu Lietuvos rinktinės sąrašu, finansavimas bus skirstomas taip:

 

Jaunučiai U17

Jokūbas Silantjevas – 1500 (tūkstantis penki šimtai) eurų.

                                                                                                    

Vyrai

Labutis Pijus (Vilnius) – 1500 (tūkstantis penki šimtai) eurų.

 

 

Prezidentas                                                                                                   Gintaras Petrovas

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-02-11 Nr. 36

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2023-02-11, 18.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Petrovas.

Posėdžio sekretorius – Tomas Verbickas .

 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos rinktinė 2023 metams atstovausianti Lietuvą Europos čempionatuose
 2. Lietuvos rinktinės 2023 metų sudarymo kriterijai
 3. Papildomi sportininkai kuriems galimas dalinis finansavimas Europos čempionatuose.

 

SVARSTYTA:

2023 metais Lietuvą atstovauti siunčiami 2 sportininkai:

Į Suaugusiųjų čempionatą siunčiamas - Pijus Labutis

Į Jaunimo čempionatą siunčiamas - Jokūbas Silantjevas

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Nuspręsta skirti 100proc finansavimą Pijui Labučiui (vyrų) ir Jokūbui Silantjevui (U17) vykstant į atitinkamus Europos čempionatus.

 

SVARSTYTA:

2023 metų Lietuvos rinktinės sudarymo kriterijai.

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

2023 metų Lietuvos rinktinės sudarymo kriterijus laikyti:

2022 metų Lietuvos pulo čempionatų (4 disciplinų) reitingą (nuoroda į reitingą: https://cuescore.com/ranking/LTC%2722/18193897 )

 

SVARSTYTA:

Siekiant skatinti mąsiškumą, patirtį ir pasisekimą tarptautinėj arenoje buvo pasiūlyta papildomai siųsti Jokūbą Silantjevą į vyrų Europos čempionatą ir Ažuolą Tadaravičių į jaunimo Europos čempionatą.  

 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Siųsti Jokūbą Silantjevą į vyrų Europos čempionatą jei PAT2 - 1000tšk.ir daugiau iki Vasario 26 dienos ir likus 30 dienų iki renginio datos.

Siųsti Ažuolą Tadaravičių į jaunimo Europos čempionatą jei PAT2 - 800tšk. ir daugiau iki Vasario 26 dienos ir likus 30 dienų iki renginio datos.

PAT2 atestacija įvyks šių metų Vasario 26 dieną 11:00 val, Panevėžio mieste, Respublikos gatvė 28, Biliardinė „FG Club Billiards“

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 priedas, 1 lapas 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................          Gintaras Petrovas

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorius                                ....................................................         Tomas Verbickas                                                                                 

                                                                           (parašas)

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2023-06-15 Nr. 37

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2023-06-15, 18.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Tomas Verbickas.

Posėdžio sekretorius –  Jevgenijus Silantjevas.

 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

 1. Lietuvos pulo čempionato 2023 vieta
 2. Lietuvos pulo čempionatų 2023 reitingo reikšmė
 3. Lietuvos rinktinės 2024 metų sudarymo kriterijai

 

SVARSTYTA:

Lietuvos pulo čempionatas 2023 metais siūloma organizuoti naujoje biliardinėje Vilniuje - "Uptown Billiards". Data kolkas nežinoma, bet bus derinama pagal biliardinės atsidarymo datą. 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Nuspręsta vienbalsiai rengti čempionatą "Uptown Biliards". 

 

SVARSTYTA:

Lietuvos pulo čempionatų (LTČ) 2023 reitingo reikšmė. Lyg šiol LTČ reitingo pirmoji vieta gaudavo pilną finansavimą, o antroji dalinį finansavimą į Europos Čempionatą. Buvo pasiūlyta šią praktiką atšaukti ir labiau įprasminti ne tik Lietuvos pulo turnyrų bendrą reitingą, bet ir LTČ reitingą, kuris vedamas iš 4 disciplinų. 

NUTARTA: (vienbalsiai)

Nuo šiol pirmos 5 vietos LTČ reitinge gaus nemokamas keliones į "Eurotour" varžybas. Bus siekiama visus geriausiai pasirodžiusius 5 sportininkus išsiųsti į tą patį Eurotour turnyrą. Taip pat 6-10 vietos LTČ reitinge gaus nemokamus startinius įnašus Baltijos Pulo Lygos vienam sezonui.

Šiuo sprendimu norime apdovanoti daugiau vietų Lietuvos čempionato dalyvių, ne tik įteikiant medalį ar taurę, tačiau ir kelialapius į aukšto meistriškumo varžybas.

 

SVARSTYTA:

Lietuvos rinktinės 2024 metų sudarymo kriterijai

NUTARTA: (5 balsai už, 1 balsas prieš)

Nutarta organizuoti kartą metuose, atranką į Europos čempionatą, kur galės dalyvaut visi norintys. Kvalifikacijos atlikimas yra:

- PAT 2 testo 1000tšk;

- visi kas surinks 1000tšk. ir daugiau, pateks į antrą kvalifikacijos etapą, kuriame bus sudaroma grupė ir joje dalyviams reikės žaist tarpusavyje; pulas-8, pulas-9 ir pulas-10 iki 8 pergalių atskirus susitikimus. Po visų sužaistų susitikimų, paaiškėjus dviem geriausiai pasirodžiusiems, šie dalyviai ir gaus pilnai finansuojamas Europos čempionato 2024 vietas.

 

PRIDEDAMA: Dalyvių sąrašas, 1 priedas, 1 lapas 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................         Tomas Verbickas

                                                                            (parašas)

Posėdžio sekretorius                                ....................................................         Jevgenijus Silantjevas                                                                               

                                                                           (parašas)

LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2023-02-23 Nr. 36-2

Kaunas

Posėdis įvyko 2023-02-23, 12.00 val. 

Posėdžio pirmininkas - Gintaras Petrovas. 

Posėdžio sekretorius – Tomas Verbickas. 

Dalyvauja: Tomas Verbickas, Jokūbas Žadeikis, Diana Jelinskienė, Jevgenijus Silantjevas, Gintaras Petrovas, Darius Parnarauskas. 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką. 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 6 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra. 

 

Darbotvarkė: 

 1. Lietuvos rinktinės narių sąrašas, Europos čempionatams, 2023-iems metams.

 

SVARSTYTA: 

 1. Pijus Labutis (dalyvis, komandos vadovas) – suaugusiųjų čempionatas;
 2. Jokūbas Silantjevas (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;
 3. Maksim Suchanov (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;
 4. Linas Joniškis (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;
 5. Kęstutis Žadeikis (dalyvis) - suaugusiųjų čempionatas;;
 6. Lietuvos komandos dalyvavimas, komandinėje įskaitoje - suaugusiųjų čempionatas;
 1. Jokūbas Silantjevas (dalyvis) – jaunimo čempionatas;
 2. Ąžuolas Tadarvičius (dalyvis) - jaunimo čempionatas;
 3. Jevgenijus Silantjevas (komandos vadovas) - jaunimo čempionatas;
 4. Giedrė Jurevičiūtė (Ą. Tadaravičiaus lydintis asmuo) - jaunimo čempionatas;

 

NUTARTA: (vienbalsiai) 

Pritarta vienbalsiai pasiūlytiems sportininkams ir oficialiems asmenims, sudaryti Lietuvos rinktinės narių sąrašus atitinkamiems Europos čempionatams 2023 metais.

 

Posėdžio pirmininkas               ...........................................         Gintaras Petrovas 

                                                                  (parašas)

 

Posėdžio sekretorius              .............................................         Tomas Verbickas

                                                                  (parašas)