1. Įžanga ir sąvokos.

1.1. Šiame dokumente aptariami Pulofederacija.lt taikomos privatumo politikos (toliau – Privatumo politika) klausimai visų asmenų atžvilgiu.

1.2. Naudodamasis paslaugomis lankytojas be išlygų ir apribojimų sutinka su šia privatumo politika, o tai pat kitais svetainėse prieinamais dokumentais, kuriuose nustatyti lankytojo informacijos rinkimo tikslai ir būdai, jos saugojimo sąlygos ir pan. Jei lankytojas nesutinka su šia privatumo politika, lankytojas neturi teisės naudotis jokiomis paslaugomis.

2. Pulofederacija.lt renkama informacija.

2.1. Lankantis svetainėje, iš lankytojo gali būti pareikalauta atlikti registraciją tam, kad lankytojas galėtų naudotis tam tikromis paslaugomis.

2.2. Pulofederacija.lt turi teisę savo nuožiūra naudotis visa lankytojo pateikta informacija, kurią lankytojas pateikia atlikdamas registraciją, o taip pat kitais būdais Pulofederacija.lt sukaupta informacija apie lankytoją.

2.3. Informacija, kuri yra surenkama lankytojui atliekant registraciją ir (ar) prisijungus prie svetainės, o taip pat tiesiog lankantis svetainėje, yra skirstoma į anoniminę ir asmeninę.

2.3.1. Anoniminė informacija. Pulofederacija.lt renka anoniminę informaciją susijusią su faktais, kurie negali būti pritaikyti individualiam lankytojui. Pavyzdžiui, Pulofederacija.lt renka tam tikrą informaciją kiekvieną kartą Lankytojui apsilankius Pulofederacija.lt tinklapyje norėdama padidinti prisijungusių prie svetainės lankytojų naršymo kokybę. Pulofederacija.lt renka visų lankytojų IP adresus, susijusius duomenis (pvz., paskutinio tinklapio internetinį adresą, kuriame asmuo lankėsi prieš užeidamas į Pulofederacija.lt tinklapy) ir naršyklių bei operacinių sistemų tipus (pvz., "FireFox" naršyklė "Windows" operacinėje sistemoje). Pulofederacija.lt taip pat renka bendras paieškos išraiškas iš įvairių paieškos programų, orientuotų į vidinę reklamą, bei 50 populiariausių paieškos žodžių sąrašą. Pulofederacija.lt renka šią visų lankytojų informaciją Paslaugų stebėjimo, tobulinimo ir tiesioginės reklamos tikslais. Pulofederacija.lt taip pat kaupia informaciją apie lankytojo atsakymus į klausimus, pateiktus svetainėje, siekiant išsiaiškinti lankytojo nuomonę apie paslaugas, o taip pat Svetainėse talpinamą reklamą. Pulofederacija.lt šią informaciją gauna iš visų lankytojų, nepriklausomai nuo to, ar jie užsiregistravę ar ne.

2.3.2. Asmeninė informacija. Tai informacija, susijusi su duomenimis, kurie tiksliai nusako, kas yra lankytojas, tokie kaip vardas, adresas ir t.t. Tokia informacija gali būti renkama kaip priedas prie anoniminės informacijos. Pulofederacija.lt asmeninę informaciją renka toliau išvardintais būdais iš skirtingų Svetainių dalių:

2.3.2.1. Registracija: kai lankytojas registruojasi svetainėse, lankytojas pateikia šiuos duomenis: savo vardą, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, telefono numerį ir kitą informaciją, kurią pateikti reikalaujama registracijos metu.

2.3.2.3. Korespondencija ir bendravimas: jei lankytojas susisiekia su Pulofederacija.lt, tai Pulofederacija.lt gali išsisaugoti tokio bendravimo įrašus ir kitą su tuo susijusią informaciją.

2.3.2.4. Pulofederacija.lt turi teisę kaupti informaciją apie lankytoją jam prisijungiant prie tinklo. Ši informacija rodo, kokius tinklapius lankytojas lanko, kokiu laiku ir kaip dažnai tą daro. Taip pat, ši informacija apima duomenis, kuriuos Lankytojas siunčia Pulofederacija.lt tinkle.

3. Asmenys gaunantys informaciją.

3.1. Registracijos metu lankytojo pateikta informacija, o taip pat bet kokia kita informacija, kuri tampa prieinama Pulofederacija.lt lankytojui naudojantis svetaine ir (ar) paslaugomis, yra kaupiama ir saugoma tik Pulofederacija.lt. Pulofederacija.lt pasilieka teisę perduoti Pulofederacija.lt nuožiūra pasirinktą informacija apie lankytoją bet kokiems tretiesiems asmenims, tiek kiek tai neprieštarauja taikomiems teisės aktams.

3.2. Pulofederacija.lt atkreipia lankytojo dėmesį į tai, jog svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Kai kuriose iš tokių interneto svetainių gali būti kaupiama lankytojo asmeninė informacija, o reklaminės interneto svetainės gali naudoti "cookies" ir "web beacons" (taip vadinami "tinklo šnipai") savo reklamose, siekdami surinkti informaciją apie lankytoją. Prašome perskaityti Privatumo politikos 4 skyrių, kuriame sužinosite daugiau apie reklamą svetainėse. Pulofederacija.lt Privatumo politika ir jose išdėstytos nuostatos neapima trečiųjų asmenų taikomos privatumo politikos bei nuostatų dėl informacijos rinkimo. Pulofederacija.lt nėra ir nebus laikomas atsakingu už jokius trečiųjų asmenų, renkančių informaciją apie lankytoją, veiksmus.

4. "Cookies", "Web beacons" ir jų naudojimas.

4.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog Pulofederacija.lt renka anoniminę informaciją apie Lankytoją naudodamas "cookies" ir "web beacons".

4.2. "Cookie" – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš interneto svetainės į lankytojo kompiuterio kietąjį diską, kad interneto svetainės administratorius galėtų atskirti lankytojo kompiuterį ir matyti lankytojo veiklą internete. Unikalus numeris identifikuoja lankytojo naršyklę kiekvieną kartą lankytojui apsilankius Svetainėse. "Cookie" neleidžia interneto svetainėms įsiminti jokios asmeninės lankytojo informacijos (tokios kaip lankytojo vardas ir adresas), kurią lankytojas galėtų pamiršti įslaptinti.

4.3. "Cookie" leidžia Pulofederacija.lt automatiškai įsiminti lankytojo interneto naršyklės tipą, kai lankytojas lankosi svetainėje. Norėdamas pasiūlyti lankytojui kuo geresnę paslaugų kokybę, Pulofederacija.lt naudoja "cookies" tam, kad:

4.3.1. galėtų teikti produktus ir paslaugas kuo kokybiškiau ir veiksmingiau. Saugant tam tikrą informaciją "cookie" dokumentuose arba siejant "cookie" su registracija, mėgstamiausiais tinklapiais ar trumpu Lankytojo apibūdinimu Pulofederacija.lt kompiuterinėje sistemoje, Pulofederacija.lt gali pateikti paslaugas žymiai greičiau ir efektyviau didesniam lankytojų skaičiui. Ši informacija paprastai saugoma užkoduota forma, kurią iššifruoti gali tik Pulofederacija.lt;

4.3.2. apsaugotų Lankytoją nuo neteisėto jo prisijungimo duomenų panaudojimo. Kai kuriose svetainėje "cookie" leidžia nustatyti tik vieną tuo metu paslaugas benaudojantį lankytoją su tam tikru identifikuojančiu vardu;

4.3.3. galėtų vesti statistiką, tokią kaip lankytojų skaičius ir srautas. Tokia informacija nebūna susieta su lankytojo asmenine informacija.

4.4. "Cookie" naudojimas yra pramoninis standartas, todėl jie naudojami daugelyje interneto svetainių. Yra galimybė užkirsti kelią "cookie" prasiskverbimui į lankytojo kompiuterį arba uždrausti bet kokias "cookie" formas. Tokiu atveju dalis paslaugų gali dalinai arba visiškai neveikti.

4.5. "Web beacons", taip pat žinomi kaip GIFs arba vieno pikselio GIFs, – tai maži grafiniai dokumentai, kuriuos Pulofederacija.lt gali talpinti Svetainėse ir elektroniniuose laiškuose, kuriuos Pulofederacija.lt siunčia Lankytojui. "Cookies" bei "Web beacons" drauge leidžia Pulofederacija.lt tiksliai suskaičiuoti unikalių lankytojų skaičių tam tikrose interneto svetainėse ir atitinkamų svetainių parodymų skaičių. Naudodamasis "web beacons", Pulofederacija.lt taip pat gali sužinoti, kiek kartų buvo peržiūrėta konkreti interneto svetainė, kurios reklama buvo pateikta Pulofederacija.lt elektroniniu paštu. Tokia informacija nebūna susieta su lankytojo asmenine informacija.

4.6. Bet kuris Svetainėje esantis paveikslėlis gali būti "web beacons". Tretieji asmenys, reklamuodamiesi Svetainėse ar kitais būdais, gali naudoti "web beacons" pačioje reklamoje.

4.7. Kadangi "web beacons" veikia kartu su "cookies", lankytojas gali uždrausti "web beacons" rinkti Lankytojo informaciją, nustatydami savo naršyklę kaip nepriimančią bet kokių, arba tik Svetainių "cookies".

5. Lankytojo informacijos naudojimas.

5.1. Pulofederacija.lt turi teisę savo nuožiūra, visapusiškai ir bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu naudotis visa sukaupta informacija apie lankytoją. Toliau yra paminėti pavyzdžiai, kokiems tikslams Pulofederacija.lt gali naudoti informaciją, surinktą apie konkretų lankytoją:

5.1.1. Tam, kad galėtų redaguoti turinį taip, kaip lankytojui yra aktualiausia. Kai kuriais atvejais Pulofederacija.lt reikia žinoti tikslius duomenis apie lankytoją tam, kad Pulofederacija.lt galėtų pasiūlyti specializuotas paslaugas bei tikslinę reklamą;

5.1.2. Pulofederacija.lt taip pat naudoja bendrus duomenis statistinei analizei apie bendras charakteristikas ir registraciją atlikusių lankytojų elgesį, siekdamas išsiaiškinti poreikius, susijusius su tam tikromis svetainės skiltimis bei išanalizuoti, kaip ir kur efektyviausiai panaudoti turimus resursus. Be šių duomenų Pulofederacija.lt nežinotų, kurios svetainės skiltys yra populiariausios ir negalėtų tinkamai keisti bei redaguoti turinio ir siūlomų paslaugų;

5.1.3. Pulofederacija.lt naudoja konkretaus registraciją atlikusio lankytojo duomenų bazę tam, kad galėtų numatyti, kurią papildomą individualią informaciją toliau gali kaupti Pulofederacija.lt bei tretieji asmenys;

5.1.4. Pulofederacija.lt gali naudoti lankytojo asmeninę informaciją tam, kad galėtų su lankytoju susisiekti ir pranešti apie pakeistas bei atnaujintas paslaugas svetainėse, taip pat apie lankytojo sąskaitas ar taisyklių pažeidimus;

5.1.5. Pulofederacija.lt gali siųsti elektroninius laiškus arba laiškus paštu, taip pat trumpąsias žinutes (sms) į lankytojo mobiliojo ryšio telefoną su informacija apie paslaugas, kurios, Pulofederacija.lt nuomone, sudomintų Lankytoją. Pulofederacija.lt gali derinti turimą informaciją su trečiųjų asmenų turima informacija apie lankytoją tam, kad galėtų pateikti lankytojui įdomius pasiūlymus, o taip pat naujas paslaugas;

5.1.6. Lankytojo kredito kortelės duomenys, telefono numeris ir kiti duomenys gali būti naudojami renkant ir kaupiant informaciją susijusią su lankytojo naudojimusi Mokamomis Paslaugomis.

6. Lankytojo informacijos keitimas.

6.1. Lankytojas gali, o taisyklėse nustatytais atvejais ir privalo, papildyti ir (ar) pakeisti savo prisijungimo duomenis, jiems pasikeitus. Prisijungimo duomenys gali būti keičiami svetainėje nurodyta tvarka ir būdais.
 

7. Informacijos apsaugos priemonės.

7.1. Pulofederacija.lt naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visų lankytojų prisijungimo duomenis. Prie lankytojo prisijungimo duomenų gali prieiti tik tam įgalioti Pulofederacija.lt darbuotojai. Kreditinių kortelių numeriai, kuriais naudojamasi mokamoms paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.

7.2. Pulofederacija.lt primena, jog lankytojas yra pats atsakingas už visų prisijungimo duomenų slaptumą. Pulofederacija.lt prašo būti atsargiam naudojant ir saugant prisijungimo duomenis. Lankytojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie lankytojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai lankytojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).

7.3. Pulofederacija.lt įsipareigoja stengtis apsaugoti lankytojo asmens duomenis, kuriuos tvarko Pulofederacija.lt, tačiau atsižvelgiant į tai, kad lankytojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Pulofederacija.lt įspėja, kad Pulofederacija.lt negali garantuoti ir negarantuoja jokios lankytojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, saugumo.

8. Asmenį identifikuojančios informacijos saugojimo vieta.

8.1. Lankytojas supranta ir sutinka su tuo, jog lankytojo prisijungimo duomenys, o taip pat bet kokia kitokia informacija susijusi su lankytoju ir kurią renka Pulofederacija.lt, gali būti saugoma tiek Lietuvos Respublikoje tiek ir bet kurioje kitoje šalyje. Naudodamasis svetaine lankytojas sutinka su aukščiau nurodytos informacijos perdavimu už lankytojo šalies ribų.

9. Atnaujinimai.

9.1. Pulofederacija.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti Privatumo politiką. Jei lankytojas po privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudojasi svetainėmis ir (ar) paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais pakeitimais. Lankytojui nesutinkant su pakeistu privatumo politikos turiniu, jis praranda teisę naudotis paslaugomis, o taip pat privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją svetainėje.