LIETUVOS PULO FEDERACIJOS

  VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

2018-11-29 Nr. 27

Kaunas

 

 

Posėdis įvyko 2018-11-29, 19.00 val.

 

Posėdžio pirmininkas - Federacijos valdybos pirmininkas Tomas Brikmanis.

Posėdžio sekretorė – Evelina Jurelevičiūtė.

 

Dalyvauja: Tomas Brikmanis, Gintaras Petrovas, Edgaras Jurelevičius, Marius Jofė ir Vytautas Žebrauskas (sąrašas pridedamas, 1 priedas).

 

Nariai sušaukti pagal asociacijos įstatuose nustatytą tvarką.

 

Viso valdybą sudaro 6 nariai. Dalyvauja 5 nariai, sprendimų priėmimui reikalingas kvorumas yra.

 

Darbotvarkė:

 

  1. Lietuvos pulo federacijos Etikos ir drausmės kodeksas.
  2. Europos čempionato rinktinių sudarymo kriterijai.

 

SVARSTYTA. Lietuvos pulo federacijos Etikos ir drausmės kodeksas.

 

NUTARTA:

Tomas Brikmanis supažindino su LPF Etikos ir drausmės kodeksu. Apsitarus kelis punktus, kodeksas buvo patvirtintas. LPF Etikos ir drausmės kodeksas viešai paskelbtas www.pulofederacija.lt puslapyje.

 

SVARSTYTA. Europos čempionato rinktinių sudarymo kriterijai.

 

NUTARTA:

Į 2019 metų Europos (jaunučių U17, moterų, vyrų ir veteranų) čempionatus nominuoti sportininkus, remiantis 2018 metų Lietuvos pulo čempionato rezultatais: jaunučių U15, moterų, vyrų ir veteranų grupės pirmos vietos laimėtojai bendroje grupių įskaitoje, bei antros vietos laimėtojas bendroje vyrų grupės įskaitoje.

Tokiu atveju, jei bendroje įskaitoje sportininkai surinktų vienodą balų skaičių, atrankos kriterijai būtų sekantys:

  1. Laimėtų prizinių vietų skaičius 2018 metų Lietuvos pulo čempionate.
  2. Varžybų valdymo platformos „Tournament Sevice“ paskaičiuotas naudingumo koeficientas.
  3. Lietuvos pulo federacijos valdybos sprendimas.
  4. Papildomas atrankos turnyras.

 

 

 

 

Posėdžio pirmininkas                            ....................................................                        Tomas Brikmanis

                                                                                        (parašas)

 

 

Posėdžio sekretorė                                ....................................................                         Evelina Jurelevičiūtė

                                                                                        (parašas)